LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Projektai

VYKDOMI PROJEKTAI

Projektas „Anti-FinTer“

Europos Sąjungos Dvynių programos projektas „Parama Azerbaidžano nusikalstamo turto susigrąžinimo ir valdymo sistemos reformai“

 

 

ĮVYKDYTI PROJEKTAI

Tyrimų ir stebėjimo įrangos pirkimas

Europos Sąjungos Dvynių projektas „Prevencijos ir kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu sistemos stiprinimas Moldovos Respublikoje“ (2018-2021 m.)

Horizon 2020 projektas

Projektas „Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos žvalgybinės techninės bazės atnaujinimas ir integracinės duomenų valdymo platformos sukūrimas“

Projektas Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos plėtra ir naudojamumo didinimas

Projektas „Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos – veiksmų programos administravimas“

Specialiosios įrangos įsigijimo 2018 m. projektas pagal Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) Hercule III programą (2014-2020 m.)

FNTT analitinės programinės ir kompiuterinės įrangos įsigijimas, siekiant užtikrinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą (2018-2020 m.)

Projektas „Lietuvos Respublikos ir Norvegijos Karalystės institucijų bendradarbiavimas perteikiant žinias ir gerąją patirtį administracinio–finansinio valdymo bei korupcijos mažinimo ir prevencijos srityje Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms“

ES Dvynių programos projektas „Tolesnė parama efektyviai prevencijai ir kovai su sukčiavimu ir pažeidimais naudojant ES fondų lėšas“

Projektas „Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos veiklos valdymo tobulinimas“ (2012–2015 m.)

Projektas „Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos darbuotojų gebėjimų tobulinimas“ (2010–2013 m.)

Projektas „Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos administracinių gebėjimų stiprinimas ugdant angų kalbos įgūdžius“ (2006–2008 m.)

PHARE projektas „FNTT administracinių ir techninių gebėjimų stiprinimas įgyvendinant efektyvias pinigų plovimo prevencijos priemones“ (2002–2005 m.)

PHARE projektas „Dėl kovos su sukčiavimu, kenkiančiu ES finansiniams interesams (Lietuva)“ (2002–2005 m.)

Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės projektas „Bendrijos finansinių interesų apsauga ir kova su sukčiavimu“ (2005–2008 m.)

Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje programa „Stažuočių programa valstybės tarnautojams“

HERKULIO II programa, skatinanti veiklą Bendrijos finansinių interesų apsaugos srityje

HERKULIO III programa (2014–2020 m.), skirta Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugos srities veiklai skatinti

Eurojusto finansuojami projektai