LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Nutarimai

2001-07-31

953

Dėl finansinių Europos Sąjungos paramos programų lėšų valdymo ir kontrolės tvarkos (aktuali redakcija)

2001-05-31

649

Dėl institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, skirtų Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentui įgyvendinti, administravimą, atsakomybės ir funkcijų paskirstymo

 Data

Numeris

Pavadinimas

2015-08-26

913

Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo pakeitimo

2014-06-04

528

Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą

2008-11-12

1225

Dėl veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo

2008-07-09 680

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 1 d. nutarimo Nr.  527 „Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos disponuojamos informacijos apie kliento operacijas su pinigais teikimo Lietuvos Respublikos teisėsaugos ir kitoms valstybės institucijoms taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2007-12-19

1443

Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo

2007-10-17

1139

Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklių patvirtinimo

2004-12-30

 1679

Dėl Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo (aktuali redakcija)

2002-05-24

747

Dėl institucijos, atsakingos už bendradarbiavimą su Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF), paskyrimo

2002-04-05

481

Dėl Mokesčių policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pertvarkymo į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą prie Vidaus reikalų ministerijos ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo (aktuali redakcija)

2001-08-24

1026

Dėl Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje

 

Prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite FNTT naujienas

 
Pranešėjų apsauga

Pateik informaciją, gauk atlygį

Informacijos apie  grynųjų pinigų ir įtartinas pinigines operacijas teikimas