LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Teisės aktai

Teisės aktai reglamentuojantys pinigų plovimo prevenciją:


Tarptautiniai teisės aktai

Kodeksai

Įstatymai

Nutarimai

Įsakymai

Kiti aktualūs dokumentai


FNTT ir VMI INFORMUOJA, KAD

Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/849, nuo 2018 m. lapkričio 1 d. fiziniai ir juridiniai asmenys turi registruoti patikos ar bendrovių steigimo ir administravimo paslaugų teikėjo veiklą:

  • Juridinis asmuo, pradėjęs vykdyti patikos ar bendrovių steigimo ir administravimo paslaugų teikėjo veiklą ar ją nutraukęs, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo veiklos pradžios ar pabaigos privalo informuoti Juridinių asmenų registro tvarkytoją apie patikos ar bendrovių steigimo ir administravimo paslaugų teikėjo veiklos vykdymą ar tokios veiklos vykdymo pabaigą.
  • Fizinis asmuo, pradėjęs vykdyti patikos ar bendrovių steigimo ir administravimo paslaugų teikėjo veiklą ar ją nutraukęs, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo veiklos pradžios ar pabaigos privalo informuoti Valstybinę mokesčių inspekciją apie patikos ar bendrovių steigimo ir administravimo paslaugų teikėjo veiklos vykdymą ar tokios veiklos vykdymo pabaigą.

Patikos ar bendrovių steigimo ir administravimo paslaugų teikėjo veikla apima šių paslaugų teikimą tretiesiems asmenims verslo tikslais:

1) steigia bendroves ar kitokius juridinius asmenis;

2) eina bendrovės vadovo ar kitas vadovaujamas pareigas, partnerystės subjekto partnerio ar pagal kompetenciją panašias pareigas kitame juridiniame asmenyje (fizinis asmuo) arba organizuoja, kad kitas asmuo eitų tokias pareigas;

3) suteikia registruotą biurą, buveinę (adresą), korespondencijos ar administracinį adresą ar kitas su tuo susijusias paslaugas bendrovei, partnerystės subjektui arba kitam juridiniam asmeniui;

4) veikia kaip patikėtinis ar tokią veiklą vykdančio asmens patikėtinis arba organizuoja, kad kitas asmuo vykdytų tokią veiklą;

5) veikia kaip formalus akcininkas, veikiantis už kitą asmenį, jeigu tai nėra bendrovė, kurios vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, kuriai taikomi Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimai atskleisti informaciją apie savo veiklą arba lygiaverčiai tarptautiniai standartai, arba organizuoja, kad kitas asmuo veiktų kaip formalus akcininkas.

Kilus klausimų, konsultuojame telefonu (8 5) 271 7425 ir (8 5) 271 7475.