LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Kvietimas susipažinti su Europos Komisijos teisės aktų pasiūlymais, kuriais visoje ES stiprinama kova su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, ir teikti pasiūlymus

Finansų ministerija, Lietuvos bankas ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba kviečia visas suinteresuotas puses susipažinti su Europos Komisijos teisės aktų pasiūlymais, kuriais visoje Europos Sąjungoje (ES) stiprinama kova su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, ir išsakyti savo nuomonę, pasiūlymus.

2022 m. liepos 20 d. Europos Komisija paskelbė 4 teisės aktų paketą, kuriais įgyvendinami Veiksmų plane dėl visapusiškos Sąjungos pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos politikos nustatyti įsipareigojimai.

Viena iš priemonių - numatoma įsteigti bendrą Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priežiūros instituciją (AMLA), kuri koordinuos veiksmus su ES valstybių narių nacionalinėmis priežiūros institucijomis. Pasiūlyme pateikiami AMLA tikslai, užduotys, įgaliojimai, valdymo ir organizacinė struktūra, taip pat pristatomas AMLA veiklos finansavimo modelis, biudžetas ir darbuotojų skaičius. Plačiau

Kitu teisės aktu siekiama užtikrinti, kad visose ES valstybėse pinigų plovimą ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančių teisės aktų nuostatos būtų taikomos ir įgyvendinamos vienodai. Pasiūlyme numatytas aiškesnis ir suvienodintas taisyklių taikymas ES lygiu ir nustatyti reikalavimai, kurių taikymo sritis apims vidaus politikos ir kontrolės procedūras, klienų tapatybės nustatymą, politiką trečiųjų šalių atžvilgiu, politiškai paveikiamus asmenis, naudos gavėjų informaciją, įtartinų piniginių operacijų atpažinimą, duomenų apsaugą tvarkant duomenis. Taip pat numatoma nustatyti ne didesnę kaip 10 000 Eur ribą prekiautojams, kurie atsiskaito grynaisiais pinigais ir išplėsti įpareigotųjų subjektų sąrašą, į jį įtraukiant kripto turto paslaugų teikėjus, sutelktinio finansavimo platformų operatorius ir imigruoti ketinančių trečiųjų šalių piliečių tarpininkus. Plačiau

Pasiūlyme dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl informacijos teikimo vykdant lėšų ir kripto turto pervedimus numatoma išplėsti Reglamento taikymo sritį, į ją įtraukiant kripto turto pervedimus vykdančius paslaugų teikėjus. Jiems siūloma taikyti tuos pačius reikalavimus, kaip ir tarptautiniams elektroniniams pervedimams. Plačiau

Šios  direktyvos dėl kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu projekte numatoma užtikrinti efektyvesnį bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija tarp ES valstybių finansų rinkos dalyvių priežiūros institucijų ir finansinės žvalgybos padalinių. Pastariesiems numatoma suteikti platesnius  įgaliojimus ir aiškiau apibrėžti jų vykdomas funkcijas. Plačiau

Siekdami kuo geriau atstovauti Lietuvos interesus svarstant Europos Komisijos pasiūlymus ES Tarybos darbo grupėse, kviečiame įvertinti pateiktus teisinius pasiūlymus ir pateikti savo pastabas bei pasiūlymus Finansų ministerijai iki šių metų rugpjūčio 20 d. elektroniniu paštu [email protected]

Išsamesnė informacija

Europos Komisijos pranešimas žiniasklaidai lietuvių kalba