LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Veikla

© Laimono Ciūnio / VRM nuotrauka

FNTT atskleidžia ir tiria nusikalstamas veikas, susijusias su Europos Sąjungos ir užsienio valstybių finansinės paramos lėšų gavimu ir panaudojimu, įgyvendina prevencines priemones, užkertančias kelią Europos Sąjungos ir užsienio valstybių finansinės paramos lėšų pasisavinimui ir iššvaistymui.

Pagrindinis FNTT padalinys, atsakingas už minėtą FNTT veiklos sritį, yra Neteisėtos paramos prevencijos ir tyrimo valdyba, kuri pagal kompetenciją vykdo šias funkcijas:

  • atskleidžia ir tiria nusikalstamas veikas, susijusias su Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų gavimu ir panaudojimu;
  • organizuoja susitikimus ir jų metu teikia suinteresuotoms institucijoms metodinę ir praktinę pagalbą dėl įtariamų nusikalstamų veikų, susijusių su Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų neteisėtu gavimu ir panaudojimu;
  • teikia Europos Sąjungos paramą administruojančiai institucijai informaciją apie jos perduoto pranešimo dėl įtariamos nusikalstamos veikos nagrinėjimo rezultatus;
  • dalyvauja rengiant teisės aktus, susijusius su Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga;
  • dalyvauja darbo grupių, atliekančių Europos Sąjungos finansuojamų projektų pažeidimų tyrimą, nustatymą, šalinimą ir prevenciją, veikloje.

FNTT aktyviai dalyvauja Europos Sąjungos paramos valdymo ir kontrolės sistemos veikloje. Neteisėtos paramos prevencijos ir tyrimo valdyba organizuoja Pažeidimų kontrolierių grupės posėdžius, kurių metu apsikeičiama gerąja patirtimi, sprendžiami aktualūs klausimai, kilusios problemos.

Neteisėtos paramos prevencijos ir tyrimo valdyba, siekdama stiprinti Europos Sąjungos paramos valdymo ir kontrolės sistemos institucijų kompetenciją, organizuojamuose renginiuose aktyviai dalijasi informacija apie nusikalstamų veikų tendencijas, naujai nustatytus mechanizmus, siūlo prevencines priemones. 

Neteisėtos paramos prevencijos ir tyrimo valdybos veiklos prioritetai:

  • skiriamas ypatingas dėmesys paramos paraiškos ir mokėjimo prašymų administravimo proceso skaidrumui;
  • siekiama, kad paramos gavimo procese nedalyvautų nesąžiningai konkuruojantys subjektai;
  • stengiamasi užtikrinti, kad gaunamos paramos lėšos būtų naudojamos tik projekto tikslams įgyvendinti.

Prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite FNTT naujienas

 
Pranešėjų apsauga

Pateik informaciją, gauk atlygį

Informacijos apie  grynųjų pinigų ir įtartinas pinigines operacijas teikimas