LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Teisės aktai

Data Numeris Pavadinimas

2015-02-09 

 3D-75

LR žemės ūkio ministro įsakymas „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“

2014-12-03 1K-417 LR finansų ministro įsakymas „Dėl finansų ministro 2009 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 1K-115 „Dėl 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos pažeidimų kontrolierių darbo grupės sudarymo“ pakeitimo“
2014-10-08   1K-316 LR finansų ministro įsakymas „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“
2014-08-26  3D-507 LR žemės ūkio ministro įsakymas „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“
2014-06-04 528 LR Vyriausybės nutarimas „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“
2009-05-29 1K-173 LR Finansų ministro įsakymas „Dėl Metodinių pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“
2008-11-12 1225 LR Vyriausybės nutarimas „Dėl veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“
2007-12-19 1443 LR Vyriausybės nutarimas „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“
2007-10-17 1139 LR Vyriausybės nutarimas „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklių patvirtinimo”
2002-05-24 747 LR Vyriausybės nutarimas „Dėl institucijos, atsakingos už bendradarbiavimą su Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF), paskyrimo“ 
2001-08-24 1026 LR Vyriausybės nutarimas  „Dėl Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje“
2001-05-31 649 LR Vyriausybės nutarimas „Dėl institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, skirtų Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentui įgyvendinti, administravimą, atsakomybės ir funkcijų paskirstymo“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite FNTT naujienas

 
Pranešėjų apsauga

Pateik informaciją, gauk atlygį

Informacijos apie  grynųjų pinigų ir įtartinas pinigines operacijas teikimas