LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Karjera

Tarnyba nuolat ieško pilietiškų ir motyvuotų asmenų, kuriuos domina tyrėjo/analitiko darbas ar galimybė atlikti praktiką

 

 


Jūsų veiksmai norint dirbti pareigūnu FNTT: 

 1. Pateikti prašymą el. paštu (atskiru dokumentu) FNTT Personalo valdymo grupei [[email protected]], prie jo pridėti gyvenimo aprašymą (CV), motyvacinį laišką (atskirais dokumentais), kuriame be motyvų ir priežasčių, kas sudomino kandidatuoti ir kuo Jūs galėtumėte prisidėti prie FNTT misijos, tikslų ir uždavinių pasiekimo, nurodykite kokiame FNTT padalinyje ir vietovėje tarnyba ar darbas Jus domina (FNTT struktūrą galite rasti čia http://www.fntt.lt/lt/apie-mus/valdymo-struktura/54), ir pasirašytą sutikimą dėl asmens duomenų tikrinimo ir tvarkymo (sutikimo forma atsisiuntimui). Jei Jūsų kandidatūra tiks, su Jumis susisieks padalinio, kuriame pageidaujate tarnauti, vadovas.
 2. Sutartu laiku atvykti į pokalbį su FNTT padalinio vadovu.
 3. Pateikti prašymą (laisva forma) dėl siuntimo į įvadinius kursus ir pateikti šiuos dokumentus Personalo valdymo grupei (asmens tapatybės dokumento, aukštojo mokslo baigimo diplomo kopijas, gyvenimo aprašymą (CV), sutikimą būti tikrinamam Informacinėse sistemose ir kitus dokumentus*).
 4. Pasitikrinti sveikatą ir psichologinį tinkamumą tarnybai Centrinėje medicinos ekspertizės komisijoje (CMEK).
 5. Pasitikrinti bendrąjį fizinį pasirengimą ir kitus specialiuosius gebėjimus.
 6. Gauti siuntimą į įvadinio mokymo kursus.
 7. Sudaryti (pasirašyti) trišalę (kursanto, Tarnybos ir profesinio mokymo įstaigos) stojimo į vidaus tarnybą sutartį.
 8. Pabaigti 10 darbo dienų įvadinio mokymo kursus pagal FNTT direktoriaus patvirtintą programą ir išlaikyti baigiamąjį egzaminą.
 9. Per 10 darbo dienų pateikti prašymą priimti į pareigas FNTT ir, prireikus, atlikti kitas priėmimo į FNTT pareigūno pareigas procedūras.

PASTABOS: kiekvienas veiksmas atliekamas nuosekliai, pabaigus pirmąjį veiksmą ir gavus FNTT atstovų patvirtinimą; nepraėjus CMEK, fizinio pasirengimo, kitų specialiųjų gebėjimų patikrinimų, priėmimo į pareigas procedūra baigiama, asmuo apie tai informuojamas ir siuntimas į įvadinius mokymo jam neišduodamas.

* Naujo sutikimo formą ir reikalingų dokumentų sąrašą pateiks FNTT atsakingas darbuotojas asmeniškai.

Jūsų veiksmai norint atlikti praktiką FNTT:

 1. Iš FNTT struktūros pasirinkti FNTT padalinį, kuriame norėtumėte atlikti praktiką. FNTT struktūrą galite rasti čia: http://www.fntt.lt/lt/apie-mus/valdymo-struktura/54.

 2. Pateikti prašymą el. paštu (atskiru dokumentu) FNTT Personalo valdymo grupei [[email protected]], jame nurodant kokiu laikotarpiu norėtumėte atlikti praktiką Tarnyboje, kokios rūšies praktiką: mokomąją (trišalę) ar savanorišką (dvišalę)* ir kokiame Tarnybos padalinyje arba vietovėje (mieste, rajone, apskrityje) norėtumėte ją atlikti, prie jo pridėti gyvenimo aprašymą (CV), motyvacinį laišką ir pasirašytą sutikimą dėl asmens duomenų tikrinimo ir tvarkymo (atskirais dokumentais). (Sutikimo forma atsisiuntimui)

 3. Jei Jūsų kandidatūra bus tinkama, su Jumis susisieks FNTT atstovas.

 4. Susitikti su FNTT atstovu ir aptarti praktikos planą, sutarties sąlygas, praktikos vadovo paskyrimą ir kitas praktikos detales.

 5. Informuoti mokymo įstaigą apie sutartas praktikos sąlygas, kuri parengs ir pateiks atstovo pasirašytą trišalę praktinio mokymo sutartį (3 egz.).

 6. Sudaryti (pasirašyti) trišalę (dvišalę) praktinio mokymo sutartį ir pateikti ją praktikos vadovui.

 7. Atvykti sutartyje nurodytu laiku į sutartą praktikos vietą FNTT ir atlikti sutartos trukmės praktiką sutartomis sąlygomis.

PASTABOS: Praktika pradedama atlikti ne anksčiau kaip po 2 darbo dienų FNTT direktoriui pasirašius sutartį.

*Savanoriškai (dvišalei) praktikai atlikti yra papildomų sąlygų, apie kurias Jus būsite informuotas asmeniškai pasirinkus šį praktikos atlikimo būdą.


Asmens duomenų tvarkymo sutikimo formos

Kandidato atlikti praktiką asmens duomenų tvarkymo sutikimo forma

Kandidato į pareigas asmens duomenų tvarkymo sutikimo forma

Jūs galite nesutikti, kad Jūsų duomenys būtų tikrinami ir tvarkomi. Nepateikus sutikimo bus laikoma, kad prašymo atlikti praktiką Tarnyboje atsisakėte, tolesni priėmimo į praktiką veiksmai nebebus vykdomi. Tokiu atveju Jūsų FNTT pateikti asmens duomenys bus sunaikinti po 30 dienų nuo jų pateikimo.


Konkursai / Darbo pasiūlymai

Pareigybės pavadinimas Laisvų pareigybių skaičius Tipas Miestas Kandidatuoti iki (įskaitytinai):

Valdymo organizavimo skyriaus vyriausiasis specialistas

1 (viena) Karjeros valstybės tarnautojas Vilnius 2022-08-24

Šiaulių ir Panevėžio apygardos valdybos viršininkas

1 (viena) Statutinis valstybės tarnautojas Šiauliai 2022-08-29

Finansų skyriaus patarėjas

1 (viena) Karjeros valstybės tarnautojas Vilnius 2022-08-29


Informacija pareigūnamsAtrankos į laisvas vidaus tarnybos sistemos pareigūno, vykdančio kriminalinę žvalgybą, pareigas tvarka