LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Kriminalinės žvalgybos veiklai skirtos įrangos įsigijimas

olaf

Projektas

„Kriminalinės žvalgybos veiklai skirtos įrangos įsigijimas“ Nr. OLAF/2016/D1/057.

Pagrindas

Europos Komisijos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) ir Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos sutartis Nr. OLAF/2016/D1/057/07-6-1600104 dėl subsidijos skyrimo pagal 2014-2020 m. Hercule III programą.

Projektui įgyvendinti skirti 100 650 eurai.

Projekto trukmė

Projekto pradžia – 2016 m. gruodžio 9 d. Projekto pabaiga – 2017 m. spalio 2 d..

Projekto tikslas ir uždavinys

Projekto tikslas yra tiesiogiai susijęs su pagrindiniu Hercule III programos strateginiu tikslu – stiprinti kovą su sukčiavimu ir kitomis nusikalstamomis veikomis, teikiant techninę ir operatyvinę paramą nacionalinėms tyrimus vykdančioms tarnyboms, visų pirma muitinės ir teisėsaugos institucijoms.