LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

HERKULIO III programa

OLAF

HERKULIO III programa (2014–2020 m.), skirta Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugos srities veiklai skatinti.
Daugiau informacijos apie šią programą galima rasti tinklalapyje:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/index_en.htm

 

Kriminalinės žvalgybos veiklai skirtos įrangos įsigijimas