LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Darbo užmokestis

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie LR VRM
valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis vidutinis darbo užmokestis

 

Pareigybės pavadinimas 2018 metai 2019 metai
Darbuo-tojų skaičius Vidutinis mėnesio darbo užmokestis, eurais Darbuo-tojų skaičius Vidutinis mėnesio darbo užmokestis, eurais
I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis
Statutinių valstybės tarnautojų pareigybės
Direktorius 1 2431,11 1 3480,07 3970,35 3970,35 4195,25
Direktoriaus pavaduotojas 2 2239,20 2 3040,55 3354,47 3354,47 3589,75
Patarėjas 1 1847,65 1 2757,62 2863,15 2863,15 2884,78
Valdybos viršininkas 6 1701,27 7 2582,87 2865,85 2865,85 2918,18
Skyriaus viršininkas 11 1677,68 12 2468,58 2555,61 2555,61 2585,28
Vyriausiasis tyrėjas 90 1319,99 100 2095,89 2139,80 2139,80 2217,86
Vyresnysis tyrėjas 46 1166,95 53 1619,57 1667,73 1667,73 1731,18
Tyrėjas 13 1016,06 15 1508,91 1474,67 1474,67 1488,79
Vyresnysis inspektorius 1 1187,61 1 1772,90 1772,90 1772,90 1786,05
Karjeros valstybės tarnautojų  pareigybės
Skyriaus vedėjas 12 1618,67 10 2278,80 2266,36 2266,36 2341,68
Patarėjas 2 1333,49 2 1816,13 1909,15 1909,15 1997,38
Vyriausiasis specialistas 83 1143,84 79 1568,24 1586,02 1586,02 1705,80
Vyresnysis specialistas 4 971,38 1 1409,00 1376,39 1376,39 1657,17
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis pareigybės
Finansų specialistas (A2) 3 1201,15 3 1637,45 1671,76 1671,76 1671,76
Vertėjas (A2) 4 819,07 4 1215,61 1287,12 1287,12 1287,12
Dokumentų tvarkytojas (A2) 7 848,46 5 1076,35 1105,82 1105,82 1282,62
Kalbos tvarkytojas (A2) 1 862,13 1 1254,83 1328,64 1328,64 1328,64
Transporto specialistas (B) 1 901,00 1 1372,47 1470,50 1470,50 1470,50
Vyresnysis pastatų ir bendrosios priežiūros darbuotojas (B) 1 887,75 2 1183,32 1238,68 1238,68 1238,68
Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas (A2) 1 1386,61 1 1731,73 1810,45 1810,45 1810,45
Kompiuterių sistemų administratorius (A2) 3 831,54 2 1247,33 1326,05 1326,05 1326,05
Informacinių technologijų sistemų administratorius (A2) 1 1218,31 2 1810,45 1928,52 1928,52 1928,52
Elektronikos inžinierius (informacinė inžinerija) (A2) 1 1086,24 1 1577,76 1577,76 1577,76 1764,60
Dokumentų tvarkytojas (B) 12 734,24 7 1070,08 1166,60 1166,60 1142,79
Lengvojo automobilio vairuotojas (C) 3 749,51 1 1041,84 1073,59 968,80 968,80
Viešųjų ryšių specialistas (A2) 1 1125,03 2 1810,45 1810,45 1810,45 1889,16
Projekto administratorius (A2) 1 1225,85 1 1784,21 1889,16 1889,16 1889,16
Projekto finansininkas (A2) 1 1135,35 1 1505,10 1505,10 1505,10 1505,10
Viešųjų pirkimų specialistas (A2) 1 1268,03 1 1655,61 1655,61 1655,61 1655,61
Skyriaus padėjėjas 5 815,72 9 1237,04 1248,92 1248,92 1197,49
Pinigų plovimo prevencijos specialistas 1 1446,90 1 1784,21 1889,16 1889,16 1889,16
Personalo specialistas      2 1489,53 1599,56 1599,56 1627,07
Psichologas     2 953,27 953,27 953,27 962,62
Duomenų bazių specialistas     1 1816,50 1671,18 1671,18 1671,18
Mentorius     1       1764,60

 


Atnaujinta: