LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Įsakymai

Data Numeris Pavadinimas
2017-09-14 V-132

Dėl Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimų nagrinėjimo, sprendimo priėmimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo

2017-09-12 V-131

Dėl Asmens tapatybės dokumento kopijos tvirtinimo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2017-09-04 V-129

Dėl Piniginių operacijų, sandorių ir klientų registracijos žurnalų tvarkymo taisyklių patvirtinimo

2017-08-30  V-126 

FNTT darbo reglamentas 

2016-12-30 V-338

Dėl kriterijų, kuriais vadovaujantis administracinis nusižengimas laikomas mažai pavojingu, nustatymo

2016-12-30 V-337

Dėl įgaliojimų priimti sprendimus dėl administracinių nusižengimų teisenenos pradėjimo ir įgaliojimo nagrinėti administracinius nusižengimus suteikimo

2016-11-30 V-314

Dėl techninių reikalavimų kliento tapatybės nustatymo procesui, kai tapatybė nustatoma nuotoliniu būdu, naudojantis elektroninėmis priemonėmis, leidžiančiomis tiesioginio vaizdo perdavimą, patvirtinimo; Pakeitimas 1Pakeitimas 2

2016-10-20 V-273

Dėl tinkamo tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos reguliavimo srityje priežiūros nurodymų patvirtinimo

2016-09-30  V-253

Dėl atrankos į laisvas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūno, vykdančio kriminalinę žvalgybą, pareigas tvarkos aprašo patvirtinimoAnketos forma atsisiuntimui

2016-07-15

V-162

Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo; Pakeitimas

2016-04-05

V-72

Dėl Pareigūnų saugos ir sveikatos komiteto sudarymo

2016-03-01

V-45

Dėl FNTT pareigybių, į kurias, prieš skiriant asmenį, numatoma pateikti rašytinį prašymą LR Specialiųjų tyrimų tarnybai, sąrašo patvirtinimo

2016-02-22 

 V-37

Dėl asmenų aptarnavimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos ir skundų nagrinėjimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo; 2 priedas - Prašymo, pranešimo, skundo formos pavyzdys   

2016-01-18

V-13

Dėl viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų įgyvendinimo 

2016-01-18

V-12

Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų ryšių deklaravimo tvarkos aprašo patvirtinimoPakeitimas  

2015-01-08

V-8

Dėl asmenų įėjimo į tarnybos patalpas ir filmavimo, fotografavimo, garso ar vaizdo įrašų darymo tarnybos patalpose tvarkos aprašo patvirtinimo; Pakeitimas  

2015-12-05 V-240

Dėl Pinigų plovimo ir įtartinų piniginių operacijų ar sandorių atpažinimo kriterijų sąrašo patvirtinimo   

2015-06-15   1V-487

Dėl atlyginimo už vertingą informaciją apie nusikalstamas veikas, kuriomis daroma žala valstybei, tvarkos aprašo patvirtinimo     

2015-05-21 V-129

Dėl Informacijos, teikiamos pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus, teikimo formų, teikimo schemos ir teikimo formų pildymo rekomendacijų patvirtinimo

2015-02-26 V-55

Dėl buhalterinės apskaitos ar mokesčių konsultavimo paslaugas teikiančioms įmonėms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, patvirtinimo

2015-02-26 V-54

Dėl patikos ar bendrovių steigimo ar administravimo paslaugų teikėjams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, patvirtinimo

2015-02-26 V-53

Dėl asmenims, kurie verčiasi ūkine komercine veikla, apimančia prekybą nekilnojamaisiais daiktais ar kitu turtu, kurio vertė lygi arba viršija 15 000 eurų ar atitinkamą sumą užsienio valiuta, jei atsiskaitoma grynaisiais pinigais, skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, patvirtinimo

2012-12-07

V-301

 

Dėl tabako gaminių sutikrinimo akto, alkoholio produktų sutikrinimo akto, turto sunaikinimo akto formų bei turto sutikrinimo dokumentų ir turto sunaikinimo dokumentų pildymo, registravimo ir saugojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2011-03-30

V-85

Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Informacijos teikimo viešosios informacijos rengėjams bei jos apskaitos reglamento patvirtinimoPakeitimas
2011-07-25  V-168 

Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. 46-V „Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnų atliekamų ūkio subjektų patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

2011-01-25

 V-16

Dėl administracinio teisės pažeidimo protokolo, nutarimo ir pranešimo formų, administracinio teisės pažeidimo protokolo ir nutarimo formų pildymo taisyklių patvirtinimo

2010-09-24

2-287/1R-205/I-126/5-V-735/V-97/4-606/1B-581

Dėl korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas atskleidžiančių, tiriančių ir nagrinėjančių ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnų, prokurorų ir teisėjų tarpinstitucinės kvalifikacijos kėlimo programos patvirtinimo

2009-07-01 

 V-64

Dėl priemokų mokėjimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojams tvarkos aprašo patvirtinimo

2009-05-29

1K-173

Dėl Metodinių pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijų patvirtinimo

2008-05-10 46-V  Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnų atliekamų ūkio subjektų patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimoPakeitimas  

2007-06-13

66-V

Dėl paimtų, konfiskuotų daiktų apskaitos, saugojimo ir paimtų daiktų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimoPakeitimas

2006-03-23  32-V 

Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos I, II ir III laipsnio pasižymėjimo ženklo „Už nepriekaištingą tarnybą" nuostatų patvirtinimo

2006-03-16  29-V 

Dėl butpinigių Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnams mokėjimo taisyklių patvirtinimo 

2004-12-22  90 V 

Dėl Baudžiamųjų bylų ir jose esančių dokumentų kopijų darymo ir jų apskaitos Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos taisyklių patvirtinimo

2004-05-10 34 V   Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos tarnautojų tarnybinės etikos kodekso patvirtinimo
2004-04-26  28 V

Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos vėliavos nuostatų patvirtinimo

 

Prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite FNTT naujienas


Pateik informaciją, gauk atlygį

Informacijos apie  grynųjų pinigų ir įtartinas pinigines operacijas teikimas