LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Duomenų apie pinigines operacijas ir sandorius teikimas

AKTUALI INFORMACIJA

Pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar įtartinus sandorius bei informacijos apie pinigines operacijas arba sandorius, viršijančius 15 tūkstančių eurų sumą grynaisiais pinigais, pateikimo tvarką reglamentuoja šie teisės aktai:

2014 m. gruodžio 3 d. nutarimas Nr. 1351 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 9 d. nutarimo Nr. 677 „Dėl Kriterijų, kuriais vadovaujantis piniginė operacija ar sandoris laikomi įtartinais ar neįprastais, sąrašo ir įtartinų piniginių operacijų ir sandorių sustabdymo ir informacijos apie įtartinas ar neįprastas pinigines operacijas ar sandorius pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

2015 m. gegužės 21 d. įsakymas Nr. V-129 „Dėl Informacijos, teikiamos pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus, teikimo formų, teikimo schemos ir teikimo formų pildymo rekomendacijų patvirtinimo“

Informacijos teikėjai, kurie informaciją teikia retai (ne daugiau kaip 10 kartų per metus), gali ją perduoti raštu, faksu arba elektroniniu paštu.

Kilus klausimų dėl informacijos teikimo tvarkos, prašome kreiptis į FNTT Pinigų plovimo prevencijos valdybą telefonais Vilniuje 271 6686, 271 7456 ar 219 8710.