LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Vyriausybė patvirtino sąrašą valstybių, kurios atitinka Europos Sąjungos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimus

Nuo šiandien, liepos 25 dienos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintas sąrašas valstybių, valdų ir kraštų, kurie nėra Europos Sąjungos nariai, tačiau pripažįstami taikantys reikalavimus, atitinkančius Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme numatytus reikalavimus.

 Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme apibrėžta, kad finansų įstaigos ir kiti subjektai, vykdydami kliento ar naudos gavėjo tapatybės nustatymą, gali naudotis trečiųjų šalių, t. y. finansų įstaigų ir kitų subjektų arba jų atstovybių užsienyje, informacija apie klientą ar naudos gavėją, kai minimi subjektai atitinka įstatyme trečiosioms šalims nustatytus reikalavimus (jiems taikomas įstatymų nustatytas privalomas profesinis registravimas, jie vykdo ES standartus atitinkančias kliento tapatybės nustatymo priemones). Trečioji šalis nacionaliniame teisės akte įvardijama kaip finansų įstaiga ar kitas subjektas, veikiantis Europos Sąjungos valstybėje narėje ar valstybėje, kuri nėra Europos Sąjungos valstybė narė, tačiau atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo, reikalavimus.

 Naujajame Vyriausybės nutarime į valstybių, valdų ir kraštų sąrašą įtrauktos Indija, Pietų Korėja, papildytos Olandijos užjūrio teritorijos. Iš sąrašo išbrauktos Argentina, Rusija, Naujoji Zelandija. Šio sąrašo tikslinimą, be kitų kriterijų, lemia ir valstybių korupcijos indeksas.

 Sąrašo koregavimą vykdo Europos Komisijos Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos komitetas, visoms Europos Sąjungos valstybėms narėms susitarus dėl kelių ne Europos Sąjungos valstybių pripažinimo atitinkančiomis Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje. Europos Komisija valstybes nares skatina įtvirtinti tokį sąrašą nacionaliniais teisės aktais. Atsižvelgiant į Europos Komisijos šių metų sąrašo pakeitimus,  valstybių sąrašas patikslintas ir nacionaliniu lygiu.

Prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite FNTT naujienas
Pateik informaciją, gauk atlygį

Informacijos apie  grynųjų pinigų ir įtartinas pinigines operacijas teikimas