LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pinigų plovimas ir teroristų finansavimas – patvirtinti didelės ir mažos grėsmės kriterijai

Vyriausybė patvirtino pagal Europos Sąjungos direktyvą parengtą naujos redakcijos nutarimą, nustatantį mažą ir didelę grėsmes apibūdinančius pinigų plovimo ir teroristų finansavimo kriterijus. Nutarime įtvirtintos gyventojų ir įmonių, atliekančių tokias grėsmes keliančias pinigines operacijas, tapatybės nustatymo taisyklės, taip pat keleto tarpusavyje susijusių piniginių operacijų nustatymo taisyklės. Nutarimu reglamentuojama ir informacijos pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai tvarka.  

Pagal nutarimą kriterijais, kuriais remiantis nustatoma, jog yra didelė pinigų plovimo ar teroristų finansavimo grėsmė, laikomi tapatybės nustatymo metu asmens vengimas suteikti informaciją apie save, pateikti prašomus dokumentus, taip pat įmonės registravimas tikslinėje teritorijoje ar lengvatinėje zonoje. Prie tokių kriterijų priskiriami ir kliento veiklai nebūdingi požymiai – atsiskaitymas grynaisiais pinigais, per mažos kliento pajamos tokios apimties veiklai. Grėsmę keliančiu kriterijumi laikomas ir buvimas užsienio valstybių institucijų ir tarptautinių organizacijų įtartinų asmenų sąrašuose arba veiklos vykdymas šalyse, kuriose nepakankamai užtikrinamos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonės. 

Mažos grėsmės kriterijai taikomi fiziniams ar juridiniams asmenims gyvenantiems arba veikiantiems Europos Sąjungoje jei jie atitinka tam tikras sąlygas. Viešosioms įstaigoms išskiriami papildomi mažos grėsmės kriterijai – jos turi veikti pagal Europos Bendrijos teisės aktus ir būti atskaitingos Europos Sąjungos valstybės narės valdžios institucijoms, jų veikla ir finansinė apskaita turi būti skaidri ir aiškiai suprantama, informacija apie jas viešai prieinama. Atskiri kriterijai išskiriami ir fiziniams bei juridiniams asmenims, vykdantiems retą ar ribotą finansinę veiklą. Tokia įmonė ar asmuo priskiriami mažos grėsmės grupei, jei deklaruoja, jog piniginės operacijos nėra jų pagrindinė veikla, o metinė finansinės veiklos apyvarta neviršija 30 tūkst. eurų. 

Nutarimu įtvirtintos taisyklės, kaip identifikuojamos kelios tarpusavyje susijusios piniginės operacijos, taip pat - kam taikomas sustiprintas, o kam supaprastintas fizinių ir juridinių asmenų tapatybės nustatymas. Keliomis tarpusavyje susijusiomis piniginėmis operacijomis bus laikomos grynųjų pinigų operacijos, per darbo dieną viršijančios 15 tūkst. eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta. Įmonių ar asmenų, kurie atitinka mažos grėsmės kriterijus, tapatybę galima nustatyti paprasčiau. Didelės grėsmės grupei priklausančiųjų tapatybė nustatoma  sustiprinta tvarka.

Prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite FNTT naujienas
Pateik informaciją, gauk atlygį

Informacijos apie  grynųjų pinigų ir įtartinas pinigines operacijas teikimas