LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) paskelbė veiklos ataskaitą

Šiandien, liepos 22 d., Briuselyje, Kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) pristatė naują metinę veiklos ataskaitą, kurioje tarnybos darbas Europos Sąjungoje ir už jos ribų pateikiamas analizuojant 15 bylų ir statistikos lentelėmis. 2007 m. pabaigoje OLAF iš viso tyrė  408 bylas.

„Ataskaitoje pateikti skaičiai ir aprašytos bylos aiškiai rodo, kad OLAF ir apskritai Europos Sąjungos institucijos labai rimtai žiūri į pažeidimus, sukčiavimą ir korupciją, – pristatydamas naują OLAF metinę veiklos ataskaitą Briuselyje sakė OLAF generalinis direktorius Franzas Hermannas Brüneris. – Duomenys ataskaitoje taip pat rodo, kad OLAF ir jos veiklos partnerių – valstybėse narėse, trečiosiose šalyse ir tarptautinėse organizacijose – bendradarbiavimą būtina tęsti. OLAF sėkmė vykdant savo misiją – apsaugoti Europos Sąjungos finansinius interesus nuo sukčiavimo, korupcijos, kontrabandos ir kitų nusikaltimų – priklauso nuo to, ar ir toliau galėsime pasikliauti glaudžiu bendradarbiavimu su teisėsaugos institucijomis valstybėse narėse ir už Europos Sąjungos ribų.“

Tiek ES institucijose, tiek kitur OLAF yra patikėta veiksmingai apdoroti ir tinkamai naudoti naują informaciją apie galimus pažeidimus, sukčiavimą ar korupciją. Tarnyba gauna vis daugiau informacijos: 2002 m. buvo gauti 529 nauji pranešimai, o 2007 m. – net 886. Praėjusių metų pabaigoje OLAF iš viso tyrė 408 bylas. OLAF veiksmai finansiškai itin naudingi ES mokesčių mokėtojams. Nors OLAF darbo prevencinio poveikio negalima įvertinti skaičiais, 2007 m., po OLAF tyrimų, buvo susigrąžinta daugiau nei 200 mln. eurų. Tais metais tarnybos veiklos išlaidos buvo apytiksliai 50 mln. eurų.


2007 m. OLAF toliau savo veiklą telkė į platesnio masto, sudėtingus, Europoje ir už jos ribų įtariamus sukčiavimo atvejus, susijusius su opiomis ES biudžeto sritimis. 2007 m. sausio 1 d. į ES įstojus dviem naujoms valstybėms narėms OLAF veikla šiose šalyse tapo dar intensyvesnė. Dar glaudesnis bendradarbiavimas su Rumunijos ir Bulgarijos valdžios institucijomis kovojant su ES finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu ir toliau lieka OLAF veiklos prioritetu.

Vidaus tyrimai
2007 m. pabaigoje OLAF iš viso atliko 70 vidaus tyrimų (tai 17 proc. visų tuo metu tirtų atvejų), susijusių su pažeidimais Europos Sąjungos institucijose ir kitose įstaigose, pvz., ES agentūrose.

Europos kovos su sukčiavimu tarnyba kasmet rengia nepriklausomos operatyvinės veiklos praėjusiais metais ataskaitą. Šios ataskaitos nereikėtų painioti su tuo pačiu metu skelbiama Europos Komisijos ataskaita „Bendrijų finansinių interesų apsauga ir kova su sukčiavimu“.

Išsamiau su ataskaitomis galima susipažinti OLAF tinklapyje:

http://ec.europa.eu/comm/anti_fraud/reports/index_en.html.

Prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite FNTT naujienas
Pateik informaciją, gauk atlygį

Informacijos apie  grynųjų pinigų ir įtartinas pinigines operacijas teikimas