LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

FNTT pareigūnei skirta tarnybinė nuobauda

Šių metų birželio 17 dienos įsakymu Nr. TE-171 FNTT vyresniajai inspektorei R. B., kuri yra ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (toliau – Profesinė sąjunga) narė, remiantis Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus patvirtinta tarnybinio patikrinimo išvada dėl neatsakingų ir netinkamų (aplaidžių) savo pareigų vykdymo, pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, dėl kurių kilo neigiamos pasekmės, paskirta tarnybinė nuobauda – pastaba. Tarnybinė nuobauda pareigūnei paskirta gavus 2015 m. birželio 11 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo neskundžiamą nutartį dėl Profesinės sąjungos atsisakymo duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą R. B. panaikinimo.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nutartyje konstatavo, kad profesinėms sąjungoms nėra suteikta teisė vertinti drausminės procedūros pagrįstumą ir teisėtumą, profesinės sąjungos atliekama kontrolė apima tik patikrinimą, ar tarnybinė nuobauda nėra taikoma dėl pareigūno veiklos profesinėje sąjungoje, todėl Profesinės sąjungos savo diskreciją neduoti sutikimo dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo pareigūnei – Profesinės sąjungos narei R. B. panaudojo netinkamai. Šiuo konkrečiu atveju profesinės sąjungos nepagrįstas ir neteisėtas atsisakymas duoti sutikimą skirti FNTT pareigūnei R. B., kuri yra Profesinės sąjungos narė, tarnybinę nuobaudą trukdo vidaus reikalų įstaigos vadovui vykdyti savo funkcijas personalo valdymo ir tarnybinės drausmės užtikrinimo srityje, pažeidžia teisėtą interesą užtikrinti tarnybinę drausmę ir efektyvią FNTT veiklą pagal įstatymų leidėjo pavestus uždavinius (viešąjį interesą). Profesinės sąjungos neturi teisės daryti įtaką vidaus reikalų įstaigos funkcijų įgyvendinimui, nes visi valstybės tarnybos pareigūnai (tiek profesinės sąjungos nariai, tiek pareigūnai, nepriklausantys profesinėms sąjungoms), padarę tarnybinius nusižengimus, turi būti vertinami laikantis visų asmenų lygybės prieš įstatymus principo, kadangi jų narystė profesinėje sąjungoje nesukuria ir negali sukurti jokių privilegijų.

Prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite FNTT naujienas
Pateik informaciją, gauk atlygį

Informacijos apie  grynųjų pinigų ir įtartinas pinigines operacijas teikimas