LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

FNTT Europos Sąjungos paramos lėšomis modernizuos pinigų plovimo prevencijos informacinę sistemą

Balandžio 23 dieną Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT arba Tarnyba)  ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė paramos skyrimo FNTT sutartį. Pagal pasirašytą sutartį numatyta įgyvendinti projektą „Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos veiklos valdymo tobulinimas“.

Projekto įgyvendinimas suteiks galimybę Tarnybai išspręsti problemas, su kuriomis ji susiduria vykdydama Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus. Įgyvendinant projektą bus modernizuota FNTT pinigų plovimo prevencijos informacinė sistema ir sukurtos bei įdiegtos sąsajos su informacijos teikėjų informacinėmis sistemomis. Be to, įgyvendinant projektą bus sukurtos ir įdiegtos sąsajos su institucijomis, kurioms FNTT privalo teikti (Valstybės saugumo departamentui, Valstybinei mokesčių inspekcijai, Specialiųjų tyrimų tarnybai ir kt.) informaciją.

Vykdant projektą iš viso įgyvendinamos 4 priemonės. Projekto metu numatyta ne tik modernizuoti turimą FNTT informacinę sistemą, bet ir sukurti dokumentų (pranešimų) duomenų analizės ir vertinimo kriterijų ir jų taikymo metodiką, valdymo ir duomenų apdorojimo sistemą. Taip pat planuojama 20 FNTT darbuotojų apmokyti naudoti minėtą modernizuotą sistemą.

Bendra projekto vertė – 2 milijonai litų. Projekto trukmė – 36 mėnesiai.

FNTT projektas vykdomas pagal Lietuvos 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.2-VRM-03-V priemonę „Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“. Finansavimas patvirtintas vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 1V-177.

Prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite FNTT naujienas
Pateik informaciją, gauk atlygį

Informacijos apie  grynųjų pinigų ir įtartinas pinigines operacijas teikimas