LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

FNTT direktoriaus įsakymu patvirtinti įmonių steigėjams skirti nurodymai, užkertantys kelią pinigų plovimui ir terorizmo finansavimui

2012 m. birželio 14 d. įsigaliojo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl Patikos ar bendrovių steigimo ar administravimo paslaugų teikėjams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, patvirtinimo“.

FNTT direktoriaus įsakyme minimi subjektai nuo šiol privalo vykdyti Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą, kuriame apibrėžiamos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonės: pagal teisės aktų reikalavimus nustatyti kliento ir naudos gavėjo tapatybę, administruoti atskirų operacijų registracijos žurnalus, su FNTT suderinti jų administravimo tvarką, informuoti FNTT apie klientų vykdomas įtartinas ar neįprastas pinigines operacijas ar sandorius, nusistatyti ir vykdyti vidines pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos kontrolės procedūras, paskirti už prevencinių priemonių įgyvendinimą atsakingus asmenis, kurie palaikytų kontaktus su FNTT.
FNTT parengti nurodymai susistemina visų teisės aktų, reglamentuojančių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones, nuostatas ir yra išleisti siekiant suteikti minėtiems subjektams metodinę pagalbą.

Artimiausiu metu bus stiprinama naujai įrašytų subjektų priežiūra, tikrinant, kaip jie įgyvendina pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančių teisės aktų nuostatas.

 Nuo birželio 14 d. įsigaliojęs FNTT direktoriaus įsakymas „Dėl Patikos ar bendrovių steigimo ar administravimo paslaugų teikėjams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ buvo paskelbtas „Valstybės žiniose“ (2012-06-13 Nr. 66-3378), su juo galima susipažinti FNTT interneto tinklalapyje.

Prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite FNTT naujienas
Pateik informaciją, gauk atlygį

Informacijos apie  grynųjų pinigų ir įtartinas pinigines operacijas teikimas