LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Europos Tarybos ekspertai pradeda vertinti Lietuvos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sistemą

Šiandien, balandžio 23 dieną, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai susitiks su Lietuvos vertinimą pradedančiais Europos Tarybos Ekspertų komiteto dėl priemonių, nukreiptų kovai su pinigų plovimu bei teroristų finansavimu (Moneyval), ekspertais.

Vertinimo vizito tikslas – įvertinti Lietuvoje  veikiantį pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos režimą. Iki balandžio 27 dienos Europos Tarybos ekspertai susitiks su Vidaus reikalų ir Teisingumo ministerijų atstovais. Taip pat planuojami susitikimai su Lietuvos banko, Generalinės prokuratūros, Valstybės saugumo departamento, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Policijos ir Muitinės departamentų ir kitų šalies institucijų, atsakingų už pinigų plovimo prevenciją, atstovais.

Tai jau ketvirtasis Lietuvos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srities vertinimas, 2006 metais vykęs trečiasis buvo įvertintas palankiai.

Europos Tarybos vertinimas vyksta pagal pasaulinę pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos metodologiją – lyginant valstybės teisinės sistemos atitiktį FATF (Finansinių veiksmų darbo grupė kovai su pinigų plovimu bei teroristų finansavimu, sudaryta Didžiojo septyneto sprendimu 1989 m. Paryžiaus susitikime) rekomendacijoms. FATF metodologiją savo vertinimų metu naudoja ne tik Moneyval komitetas, bet ir Pasaulio bankas, Tarptautinis valiutos fondas ir visos kitos pasaulio regioninės organizacijos, stebėdamos valstybių atitiktį privalomiems tarptautiniams reikalavimams.
Moneyval komitetas nuolat kontroliuoja, kaip įgyvendinamos valstybei teiktos rekomendacijos nustatytiems trūkumams šalinti. Valstybei, nesiimančiai priemonių trūkumams pašalinti ar šalinančiai juos nepakankamai sparčiai, taikomos sustiprintos poveikio priemonės, kurių griežčiausia – viešas paskelbimas, kad valstybė neatitinka tarptautinių kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu bei šių nusikaltimų prevencijos standartų. Komiteto vertinimo ataskaitos yra viešos ir stipriai veikia valstybės tarptautinį įvaizdį, reputaciją bei investicinę aplinką.

Moneyval komiteto uždaviniai yra plėsti ir stiprinti kovą su pinigų plovimu bei teroristų finansavimu tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu. Valstybių narių vertinimo pagrindu Moneyval atlieka strateginį planavimą, formuoja kovos su pinigų plovimu bei teroristų finansavimu politiką, inicijuoja politinius sprendimus ir reikalingų įstatymų ar jų pakeitimų priėmimą nacionaliniu lygmeniu. Moneyval komitetas nuolat prižiūri, kaip valstybėse narėse įgyvendinamos vertinimo ataskaitose nurodytos rekomendacijos.
 Ekspertų vertinimo ataskaita svarstoma ir tvirtinama Moneyval komiteto plenarinių posėdžių metu.

Planuojama, kad Lietuvos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo sistemos vertinimas bus svarstomas šių metų pabaigoje.

Prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite FNTT naujienas
Pateik informaciją, gauk atlygį

Informacijos apie  grynųjų pinigų ir įtartinas pinigines operacijas teikimas