LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) pateikė veiklos ataskaitą

Šiandien, liepos 9 dieną, Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) Briuselyje pristatė 2006 metų veiklos ataskaitą, kurioje pateikiamas tarnybos darbas Europos Sąjungoje ir už jos ribų pateikiant atskleistų 18 bylų analizę ir statistinius duomenis. 2006 m. pabaigoje OLAF iš viso tyrė 431 bylą.

Pristatomoje metinėje ataskaitoje pateikiami duomenys, kad 2006 m. OLAF atlikus tyrimus buvo susigrąžinta daugiau nei 450 mln. EUR. Tokia suma gauta OLAF užbaigus tyrimus (apie 114 mln. EUR) ir atlikus veiksmus praėjusių metų pabaigoje (apie 336 mln. EUR). Bendra visų nuo OLAF įkūrimo 1999 metais atskleistų bylų finansinė žala siekia daugiau nei 7,3 mlrd. EUR.

2006 metų OLAF veiklos ataskaitoje pateikiami duomenys, kad ši Europos Sąjungos  (ES) institucija gauna vis daugiau informacijos apie galimus pažeidimus, sukčiavimą ar korupciją. 2002 m. buvo gauti 529 pranešimai, o 2006 m. – net 826. Daugiausia pranešimų apie pažeidimus buvo gauta iš fizinių asmenų, Europos Komisijos pareigūnų, Europos Sąjungos valstybių narių atsakingų institucijų, pasitikėjimo telefonu. Praėjusių metų pabaigoje OLAF iš viso tyrė 431 bylą. 2006 m. pabaigoje OLAF tyrė iš viso 69 bylas (tai 16 proc. visų tuo metu tirtų bylų), susijusias su pažeidimais Europos institucijose ir kitose įstaigose, pvz., ES agentūrose.

„Viešieji pirkimai visuose galimuose sektoriuose ir išorės pagalba išlieka ypač jautrios ES biudžeto sritys“, – pristatydamas naująją OLAF veiklos ataskaitą Briuselyje sakė OLAF generalinis direktorius Franzas Hermannas Brüneris. Pasak jo, kaip tik todėl kitais metais dar daugiau išteklių bus skiriama tyrimams šiose srityse. F. H. Brüneris pridūrė: „Vis dėlto negalėsime to padaryti vieni: OLAF sėkmė vykdant savo misiją – apsaugoti Europos Sąjungos finansinius interesus nuo sukčiavimo, korupcijos, kontrabandos ir kitos nusikalstamos veikos – priklauso nuo to, ar ir toliau galėsime pasikliauti glaudžiu bendradarbiavimu su savo partneriais valstybėse narėse ir už Europos Sąjungos ribų.“ Ataskaitoje pateikti duomenys taip pat rodo, kad OLAF ir jos nacionalinių bei tarptautinių veiklos partnerių – Eurojusto, Europolo arba JT ir Pasaulio banko – bendradarbiavimą reikia ne silpninti, bet toliau stiprinti.

OLAF generalinis direktorius Franzas Hermannas Brüneris, vertindamas OLAF ir Lietuvos atsakingų institucijų partnerystę, pabrėžė, kad „bendradarbiavimas su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba yra labai konstruktyvus. Bendradarbiavimas su Lietuvos muitine taip pat teigiamas.“ Taip pat OLAF vadovas pridūrė: „Tikimės, kad ir kitais metais produktyviai bendradarbiausime kovodami su sukčiavimu, kenkiančiu ES finansiniams interesams.“

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, konstruktyviai bendradarbiaudama su OLAF, reguliariai teikia pranešimus apie pažeidimus, susijusius su Europos Sąjungos ir užsienio valstybių finansinės paramos lėšų gavimu ir panaudojimu.

Per 2006 metus Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje buvo pradėta 15 ikiteisminių tyrimų, susijusių su neteisėtu Europos Sąjungos paramos lėšų gavimu ir panaudojimu. Bendras projektų ES finansinės paramos lėšų dydis sudaro daugiau kaip 18 mln. Lt, užkirstas kelias neteisėtai pasisavinti (neišmokėta) 8,7 mln. Lt, neteisėtai gauta daugiau nei 1,8 mln. Lt (išmokėta). 2005 metais FNTT padaliniai pradėjo 13 ikiteisminių tyrimų. Tais metais atliekamuose ikiteisminiuose tyrimuose bendra ES finansuojamų projektų suma sudarė daugiau nei 21,5 mln. litų, iš jų buvo pasikėsinta neteisėtai gauti per 8,2 mln. litų (neišmokėta), neteisėtai gauta per 1,4 mln. litų (išmokėta) ES paramos lėšų.

Apie OLAF

Europos kovos su sukčiavimu tarnyba buvo įsteigta 1999 m. balandžio 28 d. Europos Komisijos sprendimu. Pagrindinis OLAF tikslas – Europos Bendrijos finansinių interesų apsauga ir kova su sukčiavimu bei kitomis neteisėtomis veikomis, kenkiančiomis Europos Bendrijos finansiniams interesams. OLAF pagrindinė darbo kryptis – pažeidimų, susijusių su Europos Komisijos tarnautojų neteisėta veikla ir Europos Sąjungos lėšų neteisėtu gavimu ir panaudojimu, atvejų tyrimas bei pagalba šalių narių bei šalių kandidačių pareigūnams tiriant nusikaltimus muitinės srityje, Europos Sąjungos finansinės paramos skirstymo, kontrolės bei panaudojimo srityje, pažeidimus PVM susigrąžinimo srityje, apimančius kelias valstybes.

2006 m. OLAF sustiprino savo strategiją ir daugiau dėmesio skyrė didesnio masto sudėtingiems sukčiavimo atvejams tiek Europos institucijose ar agentūrose, tiek jautriose ES biudžeto srityse. 2006 m. tarnybos reforma patvirtina, kad didžiausias dėmesys ir toliau skiriamas jos pagrindinėms užduotims: reorganizuotoje OLAF yra du veiklos ir tyrimo direktoratai. Pirmasis atlieka tyrimus ES institucijose bei kitose įstaigose ir nagrinėja sukčiavimo atvejus tiesiogiai Europos institucijų valdomose išlaidų programose. Antrasis nagrinėja atvejus tų ES biudžeto sričių, kurių atsakomybę dalijasi Komisija ir valstybės narės, pvz.: nuosavi ištekliai, žemės ūkis ir struktūrinės priemonės. Trečiasis direktoratas teikia specialią operatyvinę pagalbą: analizės paslaugas, teisines konsultacijas baudžiamosios teisės klausimais ir bendrų muitinės operacijų infrastruktūrą.


Kompetentinga institucija, atsakinga už OLAF ir Lietuvos valstybės institucijų bei kitų įstaigų bendradarbiavimo koordinavimą, yra Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. 2002 m. gegužės 24 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 747 „Dėl institucijos, atsakingos už bendradarbiavimą su Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF)“ ir 2003 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymo 6, 7 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymu Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai buvo deleguota nauja funkcija – atskleisti ir tirti nusikalstamas veikas bei kitus teisės pažeidimus, susijusius su Europos Sąjungos ir užsienio valstybių finansinės paramos lėšų gavimu.

Abi ataskaitas galima parsisiųsti iš OLAF tinklalapio:
http://ec.europa.eu/comm/anti_fraud/reports/index_en.html

Prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite FNTT naujienas
Pateik informaciją, gauk atlygį

Informacijos apie  grynųjų pinigų ir įtartinas pinigines operacijas teikimas