LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) paskelbė ataskaitą apie savo veiklą

Š. m. liepos 13 dieną, Briuselyje, Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) paskelbė 2005 metų ataskaitą apie Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugą ir kovą su sukčiavimu. Šioje srityje atsakomybė yra padalinta tarp Europos Komisijos ir valstybių narių. Ataskaitoje teigiamai įvertinami 2001–2005 metams numatytų strateginių tikslų pasiekimai. Taip pat iliustruojamos priemonės, įgyvendintos 2005 m. valstybių narių ir Komisijos, siekiant efektyviau kovoti su sukčiavimu. Ataskaitoje atsispindi statistiniai duomenys dėl pranešimų apie pažeidimus, kuriuos kiekvieną ketvirtį Europos Komisijai teikia valstybės narės.

OLAF buvo įsteigta 1999 m. balandžio 28 d. Europos Komisijos sprendimu. Pagrindinis OLAF tikslas – Europos Bendrijos finansinių interesų apsauga ir kova su sukčiavimu bei kitomis neteisėtomis veikomis, kenkiančiomis Europos Bendrijos finansiniams interesams. OLAF pagrindinė darbo kryptis – pažeidimų, susijusių su Europos Komisijos tarnautojų neteisėta veikla ir Europos Sąjungos lėšų neteisėtu gavimu ir panaudojimu, atvejų tyrimas bei pagalba šalių narių bei šalių kandidačių pareigūnams tiriant nusikaltimus muitinės srityje,  Europos Sąjungos finansinės paramos skirstymo, kontrolės bei panaudojimo srityje, pažeidimus PVM srityje, apimančius kelias valstybes.

Ataskaitoje OLAF pažymi, kad 2005 metų pabaigoje OLAF pareigūnai tyrė 452 bylas, susijusias su įvairiais pasaulio regionais. Buvo atliekami įvairių pažeidimų, padarytų muitinės ir žemės ūkio srityse bei vykdant projektus, finansuojamus iš struktūrinių fondų, tyrimai. Bendra projektų bei įvairių išmokų suma šiose bylose sudarė 1925,2 mln. eurų. 2005 metais ši tarnyba gavo 20 procentų daugiau pranešimų apie sukčiavimus negu 2004 m. Daugiausia pranešimų apie pažeidimus buvo gauta iš fizinių asmenų, žiniasklaidos, Europos Komisijos pareigūnų.

Ypatingą dėmesį OLAF pareigūnai skyrė vidaus tyrimams, susijusiems su pažeidimais, kuriuos padarė Europos Komisijos darbuotojai. Buvo atlikti tyrimai dėl lėšų iššvaistymo Europos Komisijos delegacijoje vienoje iš Afrikos valstybių, dėl bandymų įsidarbinti Europos Komisijoje pateikiant suklastotus dokumentus apie išsilavinimą.

Ataskaitoje konstatuota, kad šiuo metu Europos Sąjunga skiria stambias sumas humanitarinei pagalbai. OLAF pareigūnai, bendradarbiaudami su kitais Europos Komisijos direktoratais, nustatė įvairius pažeidimus skirstant šias lėšas per nevyriausybines organizacijas. Vykdant projektą dėl geriamojo vandens Pietų Amerikoje kokybės gerinimo buvo nustatyta, kad asmenys, atsakingi už šio projekto administravimą, išvaistė daugiau kaip 2 mln. eurų.

OLAF generalinis direktorius Franz-Hermann Brüner, pristatydamas minėtąją ataskaitą, pažymėjo, kad: „OLAF, įgyvendindama Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugą kovojant su sukčiavimu, kontrabanda ir kitais nusikaltimais, gali tikėtis glaudaus bendradarbiavimo su savo partneriais iš ES valstybių narių ir šalių kandidačių“. Kompetentinga institucija, atsakinga už bendradarbiavimo tarp Lietuvos valstybės institucijų ir kitų įstaigų bei OLAF koordinavimą, yra Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, kuri buvo paskirta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. 747.

Ataskaitoje buvo pabrėžta, kad kompetentingos Lietuvos Respublikos institucijos ėmėsi priemonių, siekdamos vystyti ir gerinti rizikos analizės ir valdymo sistemą struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo bei bendrojo finansavimo srityje. Be to, buvo pabrėžta, kad Lietuva viena iš pirmųjų naujų valstybių narių ratifikavo Konvenciją dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos bei jos protokolus. OLAF teigiamai įvertino Lietuvoje įgyvendintą Baudžiamojo kodekso, į kurį buvo įtraukti  du nauji pažeidimai, skirti kovai su kontrabanda ir kontrabandinių prekių gavimu Lietuvoje ar bet kurioje kitoje ES valstybėje narėje, reformą.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie VRM, konstruktyviai bendradarbiaudama su OLAF, reguliariai teikia pranešimus apie pažeidimus, susijusius su Europos Sąjungos ir užsienio valstybių finansinių paramos lėšų gavimu ir panaudojimu. Tikrindami rizikingus ūkio subjektus, gaunančius Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, 2005 metais FNTT padaliniai atliko 50 ūkio subjektų patikrinimus, pradėjo 13 ikiteisminių tyrimų. Atliekamuose ikiteisminiuose tyrimuose bendra ES finansuojamų projektų suma sudarė daugiau nei 21,5 mln. litų, iš jų buvo pasikėsinta neteisėtai gauti per 8,2 mln. litų (neišmokėta), neteisėtai gauta per 1,4 mln. litų (išmokėta) ES paramos lėšų.

Su OLAF ataskaita galima susipažinti OLAF internetiniame puslapyje. Neoficialus ataskaitos teksto vertimas į lietuvių kalbą šių metų rugpjūčio mėn. bus paskelbtas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie VRM internetiniame puslapyje.

Prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite FNTT naujienas
Pateik informaciją, gauk atlygį

Informacijos apie  grynųjų pinigų ir įtartinas pinigines operacijas teikimas