LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus vyriausiasis specialistas

FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

KAUNO APYGARDOS VALDYBOS ŪKINĖS FINANSINĖS VEIKLOS TYRIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
 2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II. VEIKLOS SRITIS

 1. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. stebėsena ir analizė.

III. PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 1. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

4.1. ūkinės finansinės veiklos tyrimas.

IV. FUNKCIJOS

 1. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
 2. Atlieka ūkio subjektų ūkinės finansinės veiklos tyrimus ir pateikia specialisto išvadas ar paaiškinimus Baudžiamojo proceso kodekso, Administracinių nusižengimų kodekso, Administracinių bylų teisenos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.
 3. Konsultuoja pareigūnus ūkinės finansinės veiklos tyrimo paskyrimo, klausimų specialistui formulavimo, tyrimo medžiagos pateikimo, teisės aktų taikymo mokesčių, buhalterinės apskaitos tvarkymo ir kitais savo kompetencijos klausimais.
 4. Teikia siūlymus dėl ūkinės finansinės veiklos tyrimo atlikimo, teisės aktų rengimo ir tobulinimo savo kompetencijos ribose.
 5. Dalyvauja atliekant baudžiamojo proceso veiksmus nagrinėjant administracinius nusižengimus ir kitais teisės aktais nustatytais atvejais.
 6. Dalyvauja teismo procese ir teikia išvadas arba paaiškinimus jo kompetencijos klausimais, taip pat kai teismas nusprendžia, kad jo parodymai būtini specialisto išvadai paaiškinti ar papildyti.

V. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

11.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

11.2. studijų kryptis – finansai (arba);

11.3. studijų kryptis – apskaita (arba);

11.4. studijų kryptis – ekonomika (arba);

arba:

11.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

11.6. darbo patirties sritis – buhalterinės apskaitos srities patirtis;

11.7. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;

arba:

11.8. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

11.9. darbo patirties sritis – finansų srities patirtis;

11.10. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;

 1. Atitikimas kitiems reikalavimams:

12.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ar suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;

12.2. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI. KOMPETENCIJOS

 1. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

13.1. vertės visuomenei kūrimas – 3 lygis;

13.2. organizuotumas – 3 lygis;

13.3. patikimumas ir atsakingumas – 3 lygis;

13.4. analizė ir pagrindimas – 4 lygis;

13.5. komunikacija – 4 lygis.

 1. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

14.1. informacijos valdymas – 3 lygis.

 1. Profesinė kompetencija:

15.1. veiklos planavimas – 3 lygis;

15.2. finansų valdymas ir apskaita – 3 lygis.

 

Konkursą organizuojančios įstaigos reikalaujami dokumentai, būtini patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijos: pateikti diplomo kopiją ir dokumentus, patvirtinančius darbo patirtį: darbo patirties sritis – buhalterinės apskaitos srities patirtis – ne mažiau kaip 1 metai arba darbo patirties sritis – finansų srities patirtis – ne mažiau kaip 1 metai.

 

Dokumentai priimami el. būdu (per VATIS Atrankos modulį) iki 2020–11–16 įskaitytinai.

 

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas

Vardas, Pavardė: Lina Pranskevičienė

Telefonas: 8 5 2196809

El.paštas: lina.pranskeviciene@vtd.lt

Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2